Życie nie warte centa

Kazanie z Mszy formacyjnej dla studentów z duszpasterstwa.