U JUBILERA

U JUBILERA

Zapis z rekolekcji DA Zarażę Cię Bogiem w Grodzisku k.Ojcowa pt. U JUBILERA (7-9 marca 2014)

Dzień I
Kazanie + konferencja

Dzień II
Konferencja

Kazanie + druga konferencja

Dopowiedzenie

Dzień III
Konferencja

Kazanie