Słowo - gwarant Bożej pamięci...

Słowo – gwarant Bożej pamięci…

Kazanie z Mszy akademickiej (02.03.2014)