Poza horyzont

Poza horyzont

Panie czy w tym czasie przywrócisz nam królestwo Izraela? Odpowiedział im – „Nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale  gdy Duch Święty zstąpi na was otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i  w Samarii, i aż po krańce ziemi” Dz 1,  5-8

Chciałoby się napisać, że Jezus mówi o czymś innym niż uczniowie. Oni pytają o odbudowanie Izraela, a Jezus mówi o byciu Jego świadkiem. Jakby się kompletnie nie rozumieli. Oni czekają na ogólnonarodowe powstanie, licząc na to, że Izrael będzie nareszcie państwem wolnym, z silnym przywódcą, niezależnym od  władzy cesarstwa rzymskiego. Jezus jakby chciał powiedzieć, Królestwo Boże już jest, wszystko się zmieniło. To na co czekacie już przyszło. Może  dlatego potrzebne jest przyjście Ducha Świętego, który pozwoli im z jednej strony zrozumieć, to co stało się z momentem śmierci i zmartwychwstania Jezusa a z drugiej będzie dla nich mocą, która pozwoli im z odwagą zmierzyć się z niebezpieczeństwem. Duch Święty pozwala wyjść poza pewne horyzonty. Bez Jego pomocy, nie jesteśmy w stanie zrozumieć rzeczywistości bożej. To On staje  się przewodnikiem po tajemnicach niedostępnych tym, którzy zakorzenili swoje życie w świecie. Może dlatego nie powinny  nas  dziwić  słowa Jezusa, który mówi, że ten kto miłuje swoje życie, traci je,  a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. J 12, 25

Ludziom pochłoniętym światem, trudno świadczyć o Bogu. Nie dlatego, że mają  mało czasu, ale raczej dlatego, że będzie im trudno zrozumieć Boże plany.

W jaki sposób, otrzymać  Ducha Świętego?

Po pierwsze, trzeba zacząć odczytywać znaki Bożego działania. Mając oczy zamknięte lub skoncentrowane, na swoich interesach, można przegapić Boga. Po drugie – dyspozycyjność. Człowiek musi się liczyć z tym, że Bóg może zmienić ludzkie plany, zapraszając nas w swoje plany. Ta gotowość, wiąże się również z umiejętnością przyjmowania zadań.

Bóg, który wybiera, jednocześnie posyła. Wybranie przez Boga, nie wiąże się z zaszczytami ale z misją. Jego celem jest głoszenie Bożego Królestwa.