Prawdziwa GOSPODYNI

„<<Panie czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiała mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła>> A Pan jej odpowiedział: <<Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, …

A może uciec?

„Pan skierował do Jonasza, syna Amittaja, te słowa: «Wstań, idź do Niniwy – wielkiego miasta – i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze».  A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Panem. Zszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do…

Zostawmy ich!

„Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał…

Postawić dziecko na środku

„…Kto właściwie  jest największy w królestwie niebieskim? On  przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł <<Zaprawdę powiadam wam: Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy…

Spalić się ze wstydu

„… Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!” lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i  to samo powiedział. Ten odparł: „Nie  chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł.  Który z tych dwóch spełniła wolę ojca?…”…

Via crucis - nie rozumieli i nie pytali - dlaczego?

„Gdy wszyscy byli pełni podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do  swoich uczniów: <<Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi>>. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi,…

Znam cię!

Jezus rzekł do Natanaela „…Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: <<Widziałem cię pod drzewem figowym>>? Zobaczysz jeszcze więcej niż to…” J 1,  47-51 Zapytałem w szkole uczniów, czy sądzą, że są osobami duchowymi? Okazało się, że wśród uczęszczających na katechezę,…

Próba reanimacji

„Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony… A Herod mówił: <<Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę?>> I starał  się Go zobaczyć” Łk 9, 7-9 Zabić kogoś, a potem liczyć…

Posłany

„…Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób.  I wysłał ich,  aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.” Łk 9, 1-6 Podstawowa rzecz, którą trzeba zrozumieć w tym fragmencie jest taka, że…

Mamo - czy mnie słuchasz?

„…Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa  Bożego i wypełniają je” Łk 8, 19-21 Trudno mi zrozumieć to, że jestem dla Jezusa matką? Co to niby ma znaczyć? Czy jako facet jestem w stanie to jakoś zrozumieć?…