KRZYŻ - NIC czy WIELE

KRZYŻ – NIC czy WIELE

Nauka o krzyżu – moc czy głupstwo?

1 Kor 1,17-25

Moc dla tych, którzy dostępują zbawienia, a głupstwo dla tych którzy idą na zatracenie. To Bóg jest tym, który decyduje, co jest mądrością, a co jest głupstwem. Miarą zaś jest nasza przyszłość. Zbawienie lub potępienie. Wybór należy do człowieka. Nie można zmienić porządku. Bogu się nie dyktuje warunków. On postanowił, aby przez to, co jest głupstwem lub dla innych zgłoszeniem zbawić świat. To nie człowiek narzuca swoją wizję. Bóg jest kreatorem!

Zdarza się, że człowiek myśli inaczej. Uciekając od Boga czyni się niezależnym, uważaja, że jest to największy dowód oświecenia i mądrości, ale czy to świadczy o prawdziwości tezy i mądrości? To co dla człowieka może być mało znaczące, dla Boga już niekoniecznie.

Czym dziś żyję? Co dla mnie jest ważne i komu lub czemu się poświęcam? Trzeba konfrontować swoje życie z wolą Bożą. Nie zawsze to, co w naszych oczach jest słabe, musi być ujmą. Może się okazać, że to właśnie z tego „NIC” zaowocuje „WIELE”. Być mądrym, to uciekać od ludzkiego wartościowania i skupić się na tym co jest ważne w oczach Boga.