kazanie

Kazanie z Duchowej Wspinaczki (Msza akademicka 21.01.2014)