JEDNOŚĆ -  ZNAK (nie chodzi o wydawnictwa)

JEDNOŚĆ – ZNAK (nie chodzi o wydawnictwa)

„Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś” J 17,23

Co zrobić, aby świat widział, że Bóg nas kocha? W świecie, w którym panuje niesprawiedliwość i ciągle odczuwa się jakieś oddziaływanie zła, ludzie zadają pytanie, gdzie jest Bóg? Dlaczego  dopuszcza do tych wszystkich sytuacji w których ludzie się krzywdzą? W ewangelii według św. Jana,  Chrystus zwraca uwagę na jedność. U źródła tej jedności jest relacja między Ojcem i Synem. Ta  jedność ma nas inspirować i kierować oczy na Boga, który czegoś chce nas nauczyć. W niej dostrzegamy niebywałą więź, u fundamentów której jest miłość. Wola Syna jest współistotna woli Ojca – „Nie moja wola lecz Twoja niech się stanie”. Nie dostrzeżemy tutaj egoizmu. Syn wypełnia wolę Ojca, bo tego chce. Jezus zaprasza nas do takiej komunii. Chce abyśmy odkrywali więź w miłości do Niego, pamiętając o tym że On pierwszy nas umiłował. Nie chce abyśmy budowali jedność bez Niego. Jeśli w naszych relacjach zabraknie, źródła – Boga, będziemy budować swoistego rodzaju wieżę Babel. Jedność bez Boga, to relacje, u źródła których często jest ludzka ambicja i pycha.

Mam takie odczucie, że wokół nas dostrzeżemy wiele takich przestrzeni, gdzie Bóg jest niepotrzebny,  bo przecież człowiek wie lepiej jak budować jedność. Choć ostatnio, chyba jakoś coraz gorzej  mu to wychodzi. Nie ma w tej drodze chęci poznania Boga, który tworzy idealną jedność. Budując relację z Nim i poznając Go, będziemy gotowi poznawać wolę Boga. To będzie też droga do zadawania Mu pytań, o to, czy to co dzieje się w życiu jest jeszcze zgodne z wolą Bożą. W rzeczywistości, codziennie powinniśmy Bogu takie pytanie zadawać. Pytanie o to, Jakie jest Boże oczekiwanie względem mnie. Świat potrzebuje ludzi, którzy ucząc się od najlepszego NAUCZYCIELA – będą gotowi stawać się znakiem jedności w świecie.