Iść za Duchem Świętym

Iść za Duchem Świętym

 

Kazanie z Mszy formacyjnej