Dlaczego serce Jezusa jest osobowe?

Dlaczego serce Jezusa jest osobowe?

„Nie rozumiem dzisiejszej uroczystości, ani niektórych wezwań w litanii które traktują osobowo Serce Jezusa” – takie pytanie zadał mi jeden ze studentów w Uroczystość Najświetszego Serca Jezusa. Nie zdążyłem mu na to pytanie odpowiedzieć, ale postaram się to zrobić na łamach mojego bloga. Na samym początku warto zwrócić uwagę na pewną symbolikę, która pojawia się w Piśmie Świętym. W każdym przypadku kiedy pochylamy się nad kwestią „serca”, uświadamiamy sobie, że nie chodzi tu wyłącznie o jeden z ważniejszych narządów w organiźmie człowieka. Serce samo w sobie zawsze oznaczało coś wiecej – OSOBĘ! Idąc tym tropem, dochodzimy do stwierdzenia, że rzeczywiście – serce samo w sobie ma wydźwiek osobowy. Jeśli mówimy, że ktoś jest czystego serca – to charakteryzujemy tę osobę jako trwającą w stanie łaski, pozbawioną kłamstwa, hipokryzji itp. Jezus jest w najwyższym stopniu wzorem świętości, cierpliwości – ale równoczesnie – jest „owocem” Bożej miłości i ludzkiej nienawiści. Litania do serca Jezusowego, czy wyżej wspomniana uroczystość mimo, że ukazują SERCE Jezusa – to odnosi się do Jego osoby. Może zwrócę uwagę na jedno wezwanie litanijne. Przebite włócznią serce Jezusa – ukazuje coś niebywałego – Jezus decyduje się na śmierć – przyjmuje ludzką nienawiść na siebie – aby z tego samego serca wytrysnęło źródło łaski. Bóg przez ten fakt pokazuje Bożą logikę – ktoś musi cierpieć aby ktoś inny mógł żyć. Źródłem tego działania staje się miłość. Jak to zrozumieć? Bóg chce przez ten fakt pokazać, że Jezus – staje się kluczem do zwycięstwa nad nienawiścią. W środku zła staje ON – jako nie potępiajacy – ale jako przebaczający. Zasada – zło dobrem zwyciężaj – w Nim spełniła się dosonale. Jezus staje się niejako „filtrem”, w którego uderza grzech – ale wychodzi przez Niego łaska, przebaczenie „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”. Oto tylko przykład jednego wezwania. A przecież jest ich więcej. Może warto poświecić trochę czasu na przemedytowanie ich, wtedy okaże się, że wezwania litanijne – mają bardzo głęboki sens. Dziś czcząc serce Jezusa – widzimy Go w perspektywie ogromnego miłosierdzia i miłości. Dziś też każdy chrześcijanin – winien uczyć się sposobu przeżywania trudności. Mówiąc – uczyń serca nasze – według serca Twego – przypominamy sobie, że również w naszym życiu poinna rodzić się postawa miłości, która pokonuje nienawiść.