Chcę nawrócenia!

Chcę nawrócenia!

 

Kazanie z Duchowej Wspinaczki.