Dostrzec Boży znak

Dostrzec Boży znak

Siewcy Słowa

Siewcy Słowa

Nic na siłę...!

Nic na siłę…!

To, że wiara wymaga od nas wolności chyba wszyscy wiedzą. Nic na siłę…! Nie można przekonać do Boga kogoś, kto nie jest wolny… Już przerabiałem wiele sytuacji, kiedy ktoś mnie – lub – ja kogoś „nagabywałem” do wiary. Sam czasami…

O dojrzałości w wierze

O dojrzałości w wierze

Kazanie z Mszy formacyjnej dla wspólnoty Zarażę Cię Bogiem (14.06.2014)

Mógłby ktoś otworzyć okno?

Mógłby ktoś otworzyć okno?

Kazanie z Mszy św. podczas Wigilii Zesłania Ducha Świętego wspólnot Dobrego Słowa i Eucharystii oraz Zarażę Cię Bogiem (7 czerwca 2014).

O miłości

O miłości

  Kazanie z Mszy akademickiej 25.05.2014

Chcę nawrócenia!

Chcę nawrócenia!

  Kazanie z Duchowej Wspinaczki.

Przejdź do paska narzędzi