Wytrychem czy kluczami do nieba?

Wytrychem czy kluczami do nieba?

„…Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście  klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy  wejść chcieli…” Łk 11, 47-54 Dziś słuchając Ewangelii spojrzałem na figurę św. Piotra, stojącą przy głównym ołtarzu, który trzyma symboliczne klucze. To właśnie do…

Czy mogę poprosić o pokój?

Czy mogę poprosić o pokój?

„… Gdy do  jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: <<Pokój temu domowi!>> Jeśli tam  mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie powróci do was…” Łk 10, 1-9 „Pusiu przyszedł do ciebie ksiądz! Zobacz jak miło” – powiedziała…

Prawdziwa GOSPODYNI

Prawdziwa GOSPODYNI

„<<Panie czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiała mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła>> A Pan jej odpowiedział: <<Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, …

A może uciec?

A może uciec?

„Pan skierował do Jonasza, syna Amittaja, te słowa: «Wstań, idź do Niniwy – wielkiego miasta – i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze».  A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Panem. Zszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do…

Zostawmy ich!

Zostawmy ich!

„Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał…

Postawić dziecko na środku

Postawić dziecko na środku

„…Kto właściwie  jest największy w królestwie niebieskim? On  przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł <<Zaprawdę powiadam wam: Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy…

Spalić się ze wstydu

Spalić się ze wstydu

„… Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!” lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i  to samo powiedział. Ten odparł: „Nie  chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł.  Który z tych dwóch spełniła wolę ojca?…”…

Via crucis - nie rozumieli i nie pytali - dlaczego?

Via crucis – nie rozumieli i nie pytali – dlaczego?

„Gdy wszyscy byli pełni podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do  swoich uczniów: <<Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi>>. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi,…

Znam cię!

Znam cię!

Jezus rzekł do Natanaela „…Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: <<Widziałem cię pod drzewem figowym>>? Zobaczysz jeszcze więcej niż to…” J 1,  47-51 Zapytałem w szkole uczniów, czy sądzą, że są osobami duchowymi? Okazało się, że wśród uczęszczających na katechezę,…

Próba reanimacji

Próba reanimacji

„Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony… A Herod mówił: <<Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę?>> I starał  się Go zobaczyć” Łk 9, 7-9 Zabić kogoś, a potem liczyć…

Przejdź do paska narzędzi