Roraty u dominikanów

Kazanie z rorat w kościele oo. dominikanów w Wilnie podczas rekolekcji dla harcerzy z polonii.